З жабою на гербі – історія біологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка

Згідно офіційної інформації, у Львівському національному університеті ім.І.Франка функціонує 19 факультетів. Кожен з них має свою історію, видатних особистостей. Серед цих факультетів варто відзначити біологічний, пише leopolis.one.

Від заснування до Другої світової

Перші дослідження біології у Львівському університеті розпочалися наприкінці XVIII ст., не були систематизованими та обмежувались географічно – науковці досліджували флоту Прикарпаття та прилеглих територій. Дослідники записували види рослин, де поширені. Дослідження активізувались у XIX. Зокрема дослідники Остап Волощак, Олександр Завадський, Йосип Лаговський та інші зуміли назбирати великі гербарії. Остап Волощак написав понад 50 різноманітних наукових робіт, левова частка яких присвячена флорі Карпат.

У 1852 р. від кафедри ботаніки у Львівському університеті відокремилась кафедра зоології. Останню, з 1884 р. очолював Бенедикт Дибовський. Відомого вченого, який досліджував фауну Камчатки та Далекого Сходу, запросили очолити кафедру. Дибовський прибув до міста з величезним багажем – понад 60 ящиків різних експонатів. Він організував зоологічну лабораторію, заснував зоологічний музей, якому передав численні експонати, зібрані в Сибіру. Завдяки вченому музей університету отримав скелет морської корови.

Бенедикт Дибовський

Ще один відомий науковець університету, професор Гіацинт Лобажевський, заклав ботанічний сад університету. Лобажевський заснував також Львівський мінералогічний музей з величезною збіркою експонатів. Факультет, як і інші підрозділи університету, має свій герб, на якому можна розгледіти жабу.

 Наприкінці ХIХ ст. на біологічному факультеті розпочались дослідження з фізіології людини та тварин, ембріології, анатомії та антропології. Відомий біохімік Якуб Парнас доповнив схему гліколізу Ембдена-Меєргофа.

Трансформація факультету – від 1940 до 1991 рр.

1940 р. став знаковим для біологічного факультету. Галичина перебувала під радянською окупацією, а у Європі вирувала Друга світова війна. Саме у цьому році біологічний факультет постав як такий, оскільки до цього часу він значився як природничий факультет. На факультеті працювало 24 викладачі (включаючи 9 професорів). 

У 1940 р. були створенi кафедри морфологiї та систематики рослин, анатомiї та цитологiї рослин, фiзiологiї рослин, мiкробiологiї, бiохiмiї, загальної зоологiї, зоологiї i порiвняльної анатомiї, фiзiологiї тварин, дарвiнiзму, антропології. У радянський період постали ще три кафедри – фiзiологiї рослин та бiохiмiї, бiофiзики i математичних методiв у бiологiї, генетики i біотехнології.

Аби посилити науковий потенціал факультету, влада скерувала до Львівського університету науковців з інших наукових центрiв – до міста прибули професори А.Лазуренко та Н.Захваткін, доценти О.Гебгардт та Й.Страутман, інші. Факультет, окрім музею, мав потужну лабораторію, організовував експедиції для вивчення флори та фауни з усіх теренів СРСР.

More from author

Професія стоматолога у міжвоєнному Львові

У Другій Речі Посполитій посада стоматолога вважалась однією з найбільш оплачуваних. Однак стоматологія як галузь медицини лише розвивалась, стоматологи працювали у зовсім інших умовах,...

Фах, з яким пов’язані забобони та легенди

Розвиток техніки, поява штучного інтелекту, автоматизоване виробництво та багато інших процесів призвели до того, що зникла ціла низка професій. Не оминула ця доля й...

Грабарі Львова (XVI ст. – 1914 р.)

У відкритих джерелах можна знайти велику кількість інформації про кравців, пекарів, лікарів та представників інших професій. На подив, майже не згадаються працівники кладовищ, яких...
.,.,.,.